Customer service

Welcome Beaforrider

You can edit this text in the administration under "Pages". Or you can choose to remove it completely. It's up to you, it's your shop :)

Vi tager alle forholds regler i forhold til Corona virus

Dette gælder i Hele Danmark og resten af verden

Det betyder vi bl.a. har længere leverings end normalt.

Vi beklager meget.

Men vi gør hvad vi kan for at beskytte både os selv og jer som kunde

Priser er ved at blive opdateret.

Der er ved at blive lagt nye vare på webshoppen.

Vi er også ved at gøre vores butik i Tønder større.