Oktober måneds bokse (2020)

Dette er vores boks i Oktober måned (der var 2 bokse, grundet et restlager af få foder prøver til hund og hest)

November måneds bokse (2020)

Dette er November måneds boks.

December måneds bokse (2020)

Dette er December måneds boks.

Januar måneds bokse (2021)

Dette er Januar måneds boks.